Care of Haus producerar ny webbplats åt FVB

Under hösten kommer Care of Haus producera en ny webbplats för FVB. FVB är i Sverige och internationellt den ledande energikonsulten inom värme, kyla, kraftvärme och process. De har i Sverige över 100 medarbetare, och är verksamma på totalt nio orter.

– Det är skönt att efter en lång process ha kommit fram till ett beslut om att uppgradera vår webbplats. Vi har vuxit ur den existerande webben och tar nu ett nödvändigt steg in i framtiden med en responsiv webbplats byggd på modern teknik, säger Samuel Bjurhager, IT- och marknadsansvarig, FVB.

– För FVB kommer internetlösningar som webben bli en allt mer aktiv del i marknadsföring, försäljning och rekrytering. Care of Haus vann upphandlingen i konkurrens med 9 andra leverantörer och vi ser fram emot att arbeta med dem i den kommande design- och utvecklingsprocessen.

Direkt efter sommaren dras arbetet igång med den nya webbplatsen.

Magnus Nystedt

Magnus Nystedt

Produktionsledare / Tjänstledig