En tv-sänd revolution

Att de gamla medierna går igenom en kris är ingen hemlighet. Tyvärr har den också spridit sig till reklambranschen. För varje år blir det dyrare för oss och dig att nå samma målgrupp. Det pågår en revolution. Därför har vi skapat ett nytt erbjudande.

Vårt erbjudande i två principer

Princip 1: Tillväxt sker genom befintliga kunder (grönt), inte nya kunder (blått).
Princip 2: Rabattcheckar räcker inte - för att skapa verklig lojalitet behövs upplevelse.

Vi hjälper dig att bygga upp dina egna kanaler – t ex ditt lojalitetsprogram – för att det ska bli billigare att nå din målgrupp och skapa återköp. Men också för att det ger oss en chans att skapa verklig lojalitet från dina kunder genom relevans.

Vi brukar prata om två principer som skapar lönsamhet. Den ena består i att de flesta företag tenderar att lägga hela, eller den största, delen av sin energi på att rekrytera nya kunder – medan tillväxten kommer utifrån förmågan att behålla kunder och få dem att göra återköp.

Den andra principen är att väldigt många fastnar i det vi kallar transaktionell lojalitet. Kort sagt: kunden får en rabattcheck, och kanske använder den. Men en kupong räcker inte för att skapa verklig lojalitet. För det krävs relevans – och det skapas genom insikter från den data som dina egna kanaler genererar.

Låter det vettigt?

Case: Hemglass lojalitetsprogram

Hemglass hade en kundklubb som på olika sätt var omodern. Den var kopplad till ett fysiskt kort, krånglig att administrera, och gav mycket lite värde till kunderna. Tillsammans med Revide fick därför Care of Haus Loyalty i uppdrag att utforma en ny klubb - med målet att på sikt lyfta hela företaget.

Verktyg och system

Inom lojalitetsprogram arbetar vi tillsammans med Revide, som står bakom lojalitetssystemet eClub. Det är enligt vår frukstansvärt neutrala uppfattning marknadens bästa system för ändamålet, och det fortsätter att utvecklas.

Några kunder