Fokus på företag som säljer till andra företag med hjälp av content marketing och CRM-verktyg.

Hur kan vi använda egna och förtjänade kanaler för att öka vår försäljning? Vi tittar på hur smart kommunikation ger oss tillträde till, och skapar intresse i, målgruppen. Vi konverterar suspects till prospects, vi kvalificerar och sorterar leads, vi använder olika verktyg för att kommunicera med besökarna, beroende på var i köpcykeln de befinner sig. Välkommen på kundresan!

Deltagarna är med och skapar utbildningen
Fundera gärna på frågor eller exempel från din egen verksamhet i förväg. Vi tar upp era erfarenheter och problem för att göra utbildningen relevant och aktuell.

Bättre redan imorgon
Vi avslutar med att summera och berätta för varandra vad vi tar med oss för att bli bättre redan i morgon.