Den kreativa briefen är det viktigaste styrmedlet för framgångsrik kommunikation.

Många gånger när företag kommunicerar har man inte tänkt igenom varför man gör det och vad man vill uppnå. Vill ni förändra kännedom, intresse, attityder, köpsignaler, lojala kunder – vad ska kommunikationen ge för resultat? Vårt “hemliga recept” för att skapa kommunikation som fungerar är den kreativa briefen. I den här kursen lär vi oss sammanfatta våra problem och behov, samt hur vi löser dem. Men det är ni som sitter på svaren! Med er får ni en A4 med de bästa frågorna och svaren för att lyckas med kommunikation, något ni kommer att ha nytta av under lång tid framöver.

Deltagarna är med och skapar utbildningen
Fundera gärna på frågor eller exempel från din egen verksamhet i förväg. Vi tar upp era erfarenheter och problem för att göra utbildningen relevant och aktuell.

Bättre redan imorgon
Vi avslutar med att summera och berätta för varandra vad vi tar med oss för att bli bättre redan i morgon.