De flesta varumärken utvecklas i första hand i kundernas upplevelse av personliga möten och relationer med medarbetarna.

Varumärken finns och lever i huvudet på kunderna och i berättelserna om företagen. De flesta varumärken utvecklas i första hand i kundernas upplevelse av personliga möten och relationer med medarbetarna som ofta är den viktigaste (och mest outnyttjade) kommunikationskanalen. Hur lever medarbetarna varumärket i vardagen? Hur gör vi för att engagera medarbetarna i varumärkesarbetet? Hur utvecklar vi ett starkt varumärke inifrån och ut?

Deltagarna är med och skapar utbildningen
Fundera gärna på frågor eller exempel från din egen verksamhet i förväg. Vi tar upp era erfarenheter och problem för att göra utbildningen relevant och aktuell.

Bättre redan imorgon
Vi avslutar med att summera och berätta för varandra vad vi tar med oss för att bli bättre redan i morgon.