Varför blir vissa frågor nyheter och hur kan du dra nytta av den kunskapen? Vi går på djupet med hur affärslogiken krockar med medielogiken och hur du kan dra nytta av det istället för att bli frustrerad för att du inte når ut.

Lär dig hur du hittar nyheterna i din verksamhet och hur du anpassar dem för spridning i dina olika kanaler. Vad driver en journalist? Hur kan du underlätta deras jobb så att de vill berätta om dig? Dina nyheter är inte alltid nyheter. Vi lär dig att tänka på ett nytt sätt.

Deltagarna är med och skapar utbildningen
Fundera gärna på frågor eller exempel från din egen verksamhet i förväg. Vi tar upp era erfarenheter och problem för att göra utbildningen relevant och aktuell.

Bättre redan imorgon
Vi avslutar med att summera och berätta för varandra vad vi tar med oss för att bli bättre redan i morgon.